กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดังนี้

 • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
 • ดูแลผู้ป่วย Stroke และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ดูแลการทำกายภาพเบื้องต้น นวดผ่อนคลาย ด้วยนักกายภาพฯ เฉพาะทาง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคอื่นๆ
 • ผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน และดูแลฟื้นฟูป้องกันภาวะแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล และอื่นๆ พร้อมบริการเปลี่ยนสายอาหาร และสายปัสสาวะ
 • บริการอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะของโรค
 • บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย คอยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
 • บริการดูแลทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • มีการส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีฉุกเฉิน และมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง และส่งตรวจตามแพทย์นัด หรือโรงพยาบาลในสังกัดที่ท่านรักษาอยู่