ด้านความปลอดภัย  
 
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด  24  ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตอนกลางคืน
 • มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ และดูแลรักษาความปลอดภัย
โรงพยาบาลใกล้เคียง
 • โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลคลองตัน
 • โรงพยาบาลเพชรเวช
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน