อัตราค่าบริการ   (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)  
 
1. ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
    ห้องพักแอร์รวม   *, **
1,000
6,000
20,000
2. ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
    ห้องพักแอร์รวม   *, **
1,200
7,500
23,000

 * อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • อาหารผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 • อาหารเหลววันละ 4 มื้อ หรือตามคำสั่งแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมดูอาการ และการดูแลรักษาการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
** อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด เช่น Pampers, สาย Suction, แผ่นรองซับ, ชุดสาย Feed อาหาร ฯลฯ
 • วัสดุสิ้นเปลืองทางศูนย์ฯ มีจำหน่ายให้ผู้ป่วย โดยจะเก็บค่าบริการในรอบเดือนถัดไป (ในกรณีที่ญาติไม่สะดวก ซื้อมา)
 • ค่าบริการรถรับ – ส่งผู้ป่วย ไปตรวจตามแพทย์นัด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน และอื่นๆ
 • อาหารเสริมพิเศษตามคำสั่งแพทย์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย
 • กรอกข้อมูลในใบสมัคร และใบเซ็นยินยอม
 • ประวัติการรักษา ยา และใบนัดของแพทย์
 • ชำระค่าบริการ 1 เดือน มัดจำ 1 เดือน
  (ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองส่วนอื่นๆ คิดรวมในเดือนถัดไป)